REGISTRACE PŘEDSTAVENÍ

Přihlašujte své inscenace do soutěžního a nesoutěžního programu Mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň 2018.
Podmínky zařazení do výběru pro festival 2018 najdete ve statutu festivalu Skupova Plzeň. Podmínkou přihlášení je vyplnění přihlašovacího formuláře a zaslání videozáznamu inscenace.

Vaše představení můžete na festival nabídnout prostřednictvím
tohoto formuláře.

 

 

 

 

POZOR!!! V PLZNI OŽÍVAJÍ PANÁCI...!!!

SKUPOVA PLZEŇ je nejstarší profesionální divadelní festival v České republice (respektive v Československu). Poprvé se uskutečnila v r. 1967 jako slavnostní akce k dvojímu výročí Josefa Skupy. Od r. 1970 se stala soutěžní bilanční přehlídkou českého profesionálního loutkářství, která se do r. 1978 konala každoročně, poté se změnila na bienále. Po r. 1990 se jí kromě statutárních divadel zúčastňují také soukromé skupiny a jednotlivci. Hlavní program je vždy doplněn reprezentativním vzorkem zahraniční produkce (4-5 představení). Tradičně zde dostává prostor nastupující loutkářská generace z vysokých divadelních škol, jíž případný úspěch na prestižním festivalu usnadňuje následný vstup do praxe. Soutěžní inscenace posuzuje domácí či mezinárodní odborná porota, která uděluje individuální ceny. Divadlo ALFA je v posledních 20 letech získává téměř pravidelně. K výraznému posunu došlo v r. 2010, kdy 28. SP byla koncipována nejen jako soutěžní přehlídka vybraných inscenací českých divadel, ale také jako prezentace českého loutkového divadla pro zahraniční hosty s cílem podpořit export českého loutkářství do světa. (Připomeňme v této souvislosti, že Divadlo ALFA je jedním z nejúspěšnějších reprezentantů českého loutkářství ve světě, např. jeho inscenace „Tří mušketýrů“ byla uvedena ve 20 zemích – v řadě z nich opakovaně – a získala 27 domácích i zahraničních ocenění.) Program festivalu se rovněž pokoušel zmapovat stav, v němž se nachází loutkové divadlo zemí V4 a EU 20 let „poté“. Vzhledem k vývoji našeho divadelního druhu a povaze části nabízených inscenací byla charakteristika přehlídky poprvé oficiálně doplněna o slovo „alternativní“. SP bude i a dalších letech Festivalem českého (v roce 2015 však s přesahem do mezinárodního) profesionálního loutkového a alternativního divadla, na němž by měly být jako vždy prezentovány nejzdařilejší inscenace, jež v této oblasti vznikly za poslední 2-3 roky. Pro vývoj oboru je samozřejmě velmi cenná i následná reflexe v odborném i denním tisku.

 

 

350

Herců

16

Divadelních souborů

92

Divadelních her

8

Zemí

VSTUPENKY A AKREDITACE

Vstupenky na představení bude možné zakoupit v síti předprodeje Plzeňská vstupenka.

PROGRAM FESTIVALU

Na tomto místě uvidíte program Festivalu SKUPOVA PLZEŇ.

Jaký byl minulý ročník Skupovy Plzně 2016

 

 

Do začátku festivalu zbývá